=======================================

Tập huấn An toàn sinh học tại tỉnh Hậu Giang. 6-2015
Tập huấn An toàn sinh học tại tỉnh Hậu Giang. 6-2015

Training Course of Outbreak Instigation, 2015
Training Course of Outbreak Instigation, 2015

One Health_PreWorkshop of TEPHINET, Da Nang 2013
One Health_PreWorkshop of TEPHINET, Da Nang 2013

Làm viec với các chuyên gia US CDC tại thư viện trường ĐH Y Hà Nội, 2012
Làm viec với các chuyên gia US CDC tại thư viện trường ĐH Y Hà Nội, 2012
Iloilo province, Philippines. Workshop on enhanced surveillance of leptospirosis, Sep 2011
Iloilo province, Philippines. Workshop on enhanced surveillance of leptospirosis, Sep 2011
Bangkok, Feb 2009 cùng các học viên của khóa tập huấn về "Epidemiology and Surveillance of Zoonotic Transboundary Disease"  từ 26/1 đến 05/03, 2009.
Bangkok, Feb 2009 cùng các học viên của khóa tập huấn về "Epidemiology and Surveillance of Zoonotic Transboundary Disease" từ 26/1 đến 05/03, 2009.
Srilanka, Dec 2004_Tiệc chiêu đãi của SIDA, 12-2004
Srilanka, Dec 2004_Tiệc chiêu đãi của SIDA, 12-2004
Trong một chuyến dã ngoại tại Sri Lanka, 12/2004
Trong một chuyến dã ngoại tại Sri Lanka, 12/2004
Thụy Điển, 2004 cùng các học viên của khóa tập huấn về "Global NutrITion 2004 advanced/in - service training programme for academic teacher in the field of Nutrition an Information Technology" tại The Sweden từ 08/03 – 08/04/2004
Thụy Điển, 2004 cùng các học viên của khóa tập huấn về "Global NutrITion 2004 advanced/in - service training programme for academic teacher in the field of Nutrition an Information Technology" tại The Sweden từ 08/03 – 08/04/2004
Trong giờ thực tập về IT tại trường Đại học Quốc gia Uppsala, 2004
Trong giờ thực tập về IT tại trường Đại học Quốc gia Uppsala, 2004
On Vikine line from Stockholm to Turku, Finland, 2004
On Vikine line from Stockholm to Turku, Finland, 2004
Hội nghị Khoa Học YTDP VN-Lào-Campuchia, 2002
Hội nghị Khoa Học YTDP VN-Lào-Campuchia, 2002