Hau Van Pham

Papers

* Hoang Quoc Cuong, Ho Xuan Nguyen, Pham Van Hau, Nguyen Le Khanh Ha, Phan Trong Lan, Anthony Mountsd and Tran Minh Nhu Nguyen. Gap in measles vaccination coverage among children aged 9 months to 10 years in Ho Chi Minh City, Viet Nam, 2014.  Western Pac Surveill Response J. 2019 Dec;10(4):39-45

* Hau Van Pham, Uyen Thi Ngoc Phan and Anh Nguyen Quynh Pham. Meteorological factors associated with hand, foot and mouth disease in a Central Highlands province in Viet Nam: an ecological study. Western Pac Surveill Response J. 2019 Dec;10(4):18-23.

* Hau Van Pham, Tuan N.A Hoang, Hao T Duong, Lan T Phan, Uyen T.N. Phan, Nguyen X. Ho and Cuong Q. Hoang. Clinical characteristics of hand, foot and mouth disease in daklak province, Vietnam and associated factors of severe casesVirusdisease. 2017 Dec;28(4):430-433.

 Ngoc TB Nguyen, Hau V Pham, Cuong Q Hoang, Tien M Nguyen, Long T Nguyen, Hung C Phan, Lan T Phan, Long N Vu, Nguyen N Tran Minh. Epidemiological and Clinical Characteristics of Children Who Died from Hand, Foot and Mouth Disease in Vietnam, 2011. BMC Infectious Diseases 2014, 14:341.

* Le Thi Thanh Xuan, Pham Van Hau, Do Thi Thu and Do Thi Thanh Toan. Estimates of meteorological variability in association with dengue cases in a coastal city in northern Vietnam: an ecological study. Glob Health Action 2014, 7: 23119.

*  Hau V Pham, Huong T.M Doan, Thao TT Phan and Nguyen N Tran Minh.  Ecological factor associated with dengue fever in a central highlands Province, VietnamBMC Infectious Diseases 2011;11:172.

*  Hau V Pham, Dat T Dang, Nguyen N Tran Minh, Nguyen D Nguyen and Tuan V Nguyen; Correlates of environmental factor and human plague: an ecological study in VietnamInternational Journal of Epidemiology Dec 2009;38(6):1663-1641.International Abstracts

*  Nguyen X. Ho, Cuong Q. Hoang, Thao T.T. Nguyen, Julie Wendling, Hung C. Phan, An N. Nguyen, Lam T. Ta, Hau V. Pham, Nguyen M.N., Lan T. Phan.  Household transmission of hand, foot and mouth disease in Dong Thap Province, Viet NamThe 8th TEPHINET Bi-regional Scientific Conference in Siem Reap, Cambodia, 20 Nov - 2 Dec, 2016. Program and abstract book, p.202

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*  H. V. Pham, U. T. Phan, A. Q. Pham.

Meteorological Factors Associated with Hand, Foot and Mouth Disease in a Central Highlands Province, Vietnam: An Ecological Study.

International Conference on Emerging Infectious Diseases in Atlanta, Georgia, United States, August 24-26, 2015, Board 419.

Abstract book, p.200

Conference proceedings 

Download
Meteorological Factors & HFMD.pdf
Adobe Acrobat Document 3.6 MB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*  Cuong Q. Hoang, Nguyen X. Ho, Vu T. Nguyen, Quang C. Luong, Huu N. Tran, Lan T. Phan, Hau V. Pham, Nguyen N. Tran Minh and Khoa T. Dang.
Influence of climate on Dengue Fever in Ho Chi Minh City, Vietnam.
The TEPHINET 7th Bi-regional Scientific Conference in Da Nang, Vietnam, 11-14 Nov, 2013.  Program and abstract book, p.71
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*  Nguyen Le Manh Hung, D. Dang, Hau V. Pham, Lan T. Phan, N. Tran Minh and Long Vu
Surveillance of Hosts and Vectors of Plague in a Plague Endemic Area in Vietnam.
The TEPHINET 7th Bi-regional Scientific Conference in Da Nang, Vietnam, 11-14 Nov, 2013. Program and abstract book, p.76
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*  Nguyen Thi Thanh Huong, H. Nguyen, T. Chu, Phu D. Tran and Hau V. Pham.

Epidemiology of human rabies in Vietnam.

The TEPHINET 7th Bi-regional Scientific Conference in Da Nang, Vietnam, 11-14 Nov, 2013. Program and abstract book, p.137

Download
The TEPHINET 7th Bi-regional Scientific Conference
Program and Abstract book.pdf
Adobe Acrobat Document 7.5 MB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*  Hau V. Pham, V. Nguyen, T. Phan, D. Dang and Nguyen N. Tran Minh.

Effect of climate factors on occurence of diarrhea in Dak Lak Province, Vietnam, 2004-2010.

Oral presentation at The TEPHINET 6th Bi-regional Scientific Conference in Bali, Indonesia, 08-11 Nov, 2011.

Program & abstract book, p.151

Download
Climate factors & diarrhea.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Hau Pham

Influenza-Like Illness Seasonality and its Association with Meteorological Variations in Dak Lak Province, Vietnam, 2004-2009. 

Oral presentation at the TEPHINET 6th Global Scientific Conference in Cape Town, South Africa from December 13 - 17, 2010.

Download
ILI Seasonality & Meteorology.pdf
Adobe Acrobat Document 69.5 KB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Download
Climate Factors, Mosquito Larval Indices and Dengue Fever Incidence in the Central Highlands Region, Vietnam, 2004-2008.
Abstract.JPG
JPG Image 2.6 MB

Hau V. Pham, H.T.M. Doan, N.N. Tran Minh

Oral presentation at the 5th TEPHINET Bi-regional Scientific Conference in Seoul, Korea, 02-06 Nov, 2009.

Program & abstract book, p.90


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Download
Correlates of Rodent Flea, Climate and Human Plague: an Ecologic Study in Vietnam
Pham Van Hau, Dang T.D., Tran Minh N.N., Nguyen V.T.
Oral presentation at the 2008 European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE). Berlin, 19 - 21 November, 2008
ESCAIDE 2008.pdf
Adobe Acrobat Document 44.6 KB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pham Van Hau, Nguyen Thai et al

Studies on diarrhoeal deaths among hospitalized patients in the Central Hoghlands, Vietnam during 1991-2000.

The 2rd Vietnam - Laos - Cambodia symposium on prevention and control of emerging and re-emerging communicable diseases. Hanoi, 20-21 July, 2004  -  Proceedings 96-101

Download
Diarrheal deaths among hospitalized.pdf
Adobe Acrobat Document 3.1 MB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Download
Situation on human plague in 3 provinces of Dak Lak, Gia Lai and Kon Tum
Dang Tuan Dat, Pham Van Hau et al.
The 2rd Vietnam - Laos - Cambodia symposium on prevention and control of emerging and re-emerging communicable diseases. Hanoi, 20-21 July, 2004.
Proceedings 72-75.
Human Plague in 3 provinces.pdf
Adobe Acrobat Document 2.5 MB

Bài báo trong nước 

*  Hoàng Quốc Cường*, Hồ Xuân Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phan Công Hùng, Nguyễn Ngọc Ấn, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Bình An, Phạm Văn Hậu, Phan Trọng Lân. Đặc điểm dịch tễ và xét nghiệm bệnh Tay chân miệng trong hộ gia đình tại Đồng Tháp, Việt Nam, 2014. Tạp chí Y học dự phòng. 2017; Tập 27; 11 (120): 120-128

 

*  Nguyen Tan Phuoc, Huynh Ngoc Van Anh and Pham Van Hau. Knowledge of HIV/AIDS – Stigma attitude with people with HIV/AIDS of Long Thanh high school students at Long Thanh District, Dong Nai province. Journal of Medicine in Ho Chi Minh City 2015. XIX,1:27-34.

 

* Phan Trong Lan, Nguyen Vu Thuong, Ho Vinh Thang, Phan Cong Hung, Vo Ngoc Quang, Nguyen Tht Phuong Lan, Hoang Anh Thang, Vu Thi Que Huong, Nguyen Thanh Long, Hoang Quoc Cuong, Ho Xuan Nguyen and Pham Van Hau. Đặc điểm dịch tễ vụ dịch sởi ở các tỉnh phía Nam Việt Nam, 2013-2014Journal of Preventive Medicine 2014. XXIV,3(152):20-27.

 

  * Pham Tho Duoc, Bui Duc Duong, Nguyen Thi Thu Yen, Nguyen Hoang Long, Pham Van Hau. The prevalence of HIV - TB coinfection and some related factors in intravenous drug users in DakLak province, 2011. Journal of Preventive Medicine 2014. XXIV,2(151):34-

 

  * Pham Tho Duoc, Bui Duc Duong, Nguyen Thi Thu Yen, Nguyen Hoang Long, Pham Van Hau. Efficacy of intervention measures to prevent HIV/AIDS in intravenous drug users in Daklak province, 2011 – 2012Journal of Preventive Medicine 2014. XXIV,2(150):34-

 

  * To Cam Nhung, Hoang Quoc Cuong, Cao Huu Nghia, Nguyen Minh Ngoc, Phan Tu Nghia, Pham Van Hau, Nguyen Vu Quang An, Ho Xuan Nguyen, Vu Thi Que Huong, Phan Trong Lan, Tran Minh Nhu Nguyen, Hoang Khanh Hang. Antibody persistence after a three-dose schedule of a Hepatitis B vaccine: A cross-sectional studyJournal of Preventive Medicine 2013. XXIII, 10 (146):261-264.

  * To Cam Nhung, Hoang Quoc Cuong, Cao Huu Nghia, Nguyen Minh Ngoc, Phan Tu Nghia, Pham Van Hau, Nguyen Vu Quang An, Ho Xuan Nguyen, Vu Thi Que Huong, Phan Trong Lan, Tran Minh Nhu Nguyen, Hoang Khanh Hang. Antibody persistence after a three-dose schedule of a Hepatitis B vaccine: A cross-sectional studyJournal of Preventive Medicine 2013. XXIII, 10 (146):261-264.

Download
Đặc điểm dịch tễ học hội chứng cúm qua hệ thống giám sát trọng điểm tại bệnh viện nhiệt đới TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2012
Phan Công Hùng, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Thị Phương Thúy, Nguyễn Thanh Long, Đoàn Ngọc Minh Quân, Trần Anh Tuấn, Phạm Văn Hậu, Trần Minh Như Nguyện, Nguyễn Thu Ngọc, Phạm Thị Nhung, Kiêm Sóc Hương, Hoàng Thị Liên, Nguyễn Quốc Kiên, Phan Trọng Lân
GiamSat TrongDiem ILI tai BV NhietDoi.pd
Adobe Acrobat Document 557.7 KB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Download
Thực trạng kiến thức, thực hành về phòng chống bệnh dại của học sinh và đánh giá hiệu quả sau khi triển khai truyền thông tại 2 trường trung học cơ sở
Đặng Thị Như Hằng, Lương Chính Thiên, Nguyễn Thị Vân, Trần Thanh Hoài, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Bình, Phạm Văn Hậu, Phan Trọng Lân
KAP ve Dai o VungTau.pdf
Adobe Acrobat Document 95.8 KB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Download
Mối liên quan giữa khí hậu và bệnh cúm ở Dak Lak
Phạm Văn Hậu, Phan Thị Thanh Thảo, Trần Minh Như Nguyện và Phan Trọng Lân.
Tạp chí Y học dự phòng 2010;117(9):24-29.
Cum va khi hau.pdf
Adobe Acrobat Document 273.8 KB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Download
Tình hình tiêm chủng trẻ em dưới 1 tuổi tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, 2005 – 2009
Phạm Văn Hậu, Hồ Thị Trà và Phan Trọng Lân.
Tạp chí Y học dự phòng 2010; XX; 9(117); 50-55
EPI tai KrongNang.pdf
Adobe Acrobat Document 582.8 KB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Download
Kiến thức, thái độ và thực hành về phòng chống bệnh dại của nhân dân huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
Lý Thị Thùy Trang, Phạm Văn Hậu và Phan Trọng Lân.
Tạp chí Y học dự phòng 2010; XX; 9(117); 103-108.
Rabies KAP in ChuProng, Gia Lai.pdf
Adobe Acrobat Document 608.4 KB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*  Đặng Tuấn Đạt, Phạm Văn Hậu.và cs.

Mối liên quan giữa số mắc dịch hạch với chỉ số chuột và chỉ số bọ chét: Phân tích sinh thái học ở Tây Nguyên.

Tạp chí Y học thực hành 2010;(697+608):7-10.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phan Thị Thanh Thảo, Phạm Thọ Dược, Phạm Văn Hậu, Vũ Sinh Nam và Phan Trọng Lân. Tình hình sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue tại phường Eatam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Dak Lak. Tạp chí Y học dự phòng 2010;117(9):24-29.167-172.

 

Đặng Tuấn Đạt, Phạm Văn Hậu và cs. Một số nhận xét về tình hình dịch hạch ở Tây Nguyên trong 20 nămTạp chí Y học dự phòng 2009;3(102):99-106.

 

Đặng Tuấn Đạt, Phạm Văn Hậu và cs. Một số nhận xét về dịch tễ học, giám sát và phòng chống dịch hạch ở Việt Nam.  Tạp chí Y học dự phòng 2002;3:56-60.

 

Phạm Văn Hậu, Đặng Tuấn Đạt và cs. Mối liên quan giữa số mắc dịch hạch với chỉ số chuột và chỉ số bọ chét: phân tích sinh thái học ở Tây NguyênTạp chí Y học thực hành 2010;697+698:7-10.

 

Đặng Tuấn Đạt, Phạm Văn Hậu và cs. Một số nhận xét về tình hình dịch hạch ở 3 tỉnh Đak Lak, Gia Lai và Kon TumTạp chí Y học thực hành 2005;523:23-25.

 

Phạm Văn Hậu và cs. Tìm hiểu một số yếu tố tiên lượng bệnh nhân dịch hạch ở Bệnh viện tỉnh Đắc Lắc và Gia Lai từ năm 1990-1998Tạp chí Y học thực hành 2000,386:166-169.


*  Phạm Văn Hậu, Phạm Thọ Dược, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Tử Minh Tiến, Đoàn Thị Mỹ Hương và cs.  Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc tiêu chảy cấp của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số cộng đồng ở khu vực Tây Nguyên.  Tạp chí y học thực hành 2005;523:72-77

 

*  Đặng Tuấn Đạt và Phạm Văn Hậu. Lịch sử bệnh dịch hạch và lịch sử nghiên cứu bệnh dịch hạchTạp chí Y học Thảm họa và Bỏng 2004;1:21-23.

 

*  Đặng Tuấn Đạt và Phạm Văn HậuTình hình bệnh dịch hạch trên thế giới và Việt Nam.  Tạp chí Y học Thảm họa và Bỏng 2004;3:13-19.

 

*  Đặng Tuấn Đạt và Phạm Văn Hậu. Một số nhận xét về dịch tễ học, giám sát và phòng chống dịch hạch ở Việt Nam từ 1991 đến 2000. Tạp chí Y học dự phòng 2002;3(54):56-60.


Hội nghị Khoa học

Hội nghị Đào tạo Dịch tễ học Thực địa lần thứ 4.

Đà Nẵng, 21-22/04/2016

*  Hoàng Quốc Cường, Hồ Xuân Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Julie Wending, Phan Công Hùng, Nguyễn Ngọc Ấn, Tạ Tùng Lâm, Phạm Văn Hậu, Trần Minh Như Nguyện và Phan Trọng Lân.  Sự lây nhiễm bệnh tay chân miệng tại hộ gia đình tỉnh Đồng Tháp năm 2014. Tài liệu Hội nghị, trang 38

*  Hồ Xuân Nguyên, Phạm Văn Hậu, Phan Công Hùng, Nguyễn Ngọc Ấn, Tạ Tùng Lâm, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Bình An, Nguyễn Thị Khả Tú, Phan Trọng Lân, Hoàng Quốc Cường.  Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và sự liên quan của vị trí phỏng nước đến việc chẩn đoán xác định tay chân miệng tại Đồng Tháp. Tài liệu Hội nghị, trang 39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hội YTCC Việt Nam, Hội nghị thường niên lần thứ 10.

Hà Nội, 28/11/2014

*  Phạm Văn Hậu, Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Thái Quang Hùng, Dương Thị Hảo, Hoàng Quốc Cường, Phan Trọng Lân và Trần Minh Như Nguyện.  Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.  Tài liệu Hội nghị - trang 23.

*  Nguyễn Thị Dinh, Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh, Hứa Thanh Liêm và Phạm Văn Hậu. Stress và yếu tố liên quan của sinh viện Y học dự phòng tại Trường Đại Học Y - Dược TP. Hồ Chí Minh.  Tài liệu Hội nghị - trang 35.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phạm Văn Hậu, Đặng Tuấn Đạt và Đoàn Thị Mỹ Hương.   Đánh giá tình hình bệnh truyền nhiễm ở Dak Lak bằng phần mềm HealthMapper. Tài liệu Hội nghị Y tế công cộng lần thứ 3. Hà Nội, 12-14/12/2006: 329-337.