Pham Van Hau

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian liên lạc với tôi !  Tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Thank you for your messenger. I will respond as soon as possible

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.