Pham Van Hau


Welcome !

Berlin, Dec 2008
Berlin, Dec 2008

Trang web này mang tính cá nhân  và chia sẻ thông tin và hình ảnh mà tôi quan tâm cùng những ai tình cờ vào đây.

Hy vọng những tài liệu về thống kê, dịch tễ học, ... mà tôi đưa lên website này có thể hữu dụng cho những ai quan tâm.

Rất vui khi nhận được ý kiến trao đổi, góp ý và chia sẻ cùng các bạn.

Phạm Văn Hậu

 

This site is personal and share the information and pictures that I am interested in to those who accessed here by chance.

Hope that the ebooks of biostatistics, epidemiology, etc. that I posted on this website can be useful for those who are interested in.

It is nice to receive feedback and comments from you.

Hau V. Pham

Scopus    Scholar     Web of Science     ORCID

blogger


Moderation session 18: Food and water-borne diseases at TEPHINET’s 7th Biregional Scientific Conference. November 11-14, 2013


Singapore - During  the workshop of "Joint FETP Singapore-EIP Malaysia Case Study" 14-16 December 2011
Singapore - During the workshop of "Joint FETP Singapore-EIP Malaysia Case Study" 14-16 December 2011
Xe điện ở sân bay Changi, Singapore. 12/2011
Xe điện ở sân bay Changi, Singapore. 12/2011

Ăn trưa tại một nhà hàng ở Kintamani, Phong cảnh nhìn ra núi lửa Batur, Bali, Indonesia. 11/2011
Ăn trưa tại một nhà hàng ở Kintamani, Phong cảnh nhìn ra núi lửa Batur, Bali, Indonesia. 11/2011

Nhà thờ Malate được xây dựng vào thế kỷ XVI. Manila. 9/2011
Nhà thờ Malate được xây dựng vào thế kỷ XVI. Manila. 9/2011

Mũi Hảo Vọng, Nam Phi. Dec 2010
Mũi Hảo Vọng, Nam Phi. Dec 2010

Hàn Quốc, 11/2009. Được giới thiệu và đến tham quan nơi đóng bộ phim Dae Jang Geum mà trước đây là nơi ...
Hàn Quốc, 11/2009. Được giới thiệu và đến tham quan nơi đóng bộ phim Dae Jang Geum mà trước đây là nơi ...


Hôi thảo tại Peradenya University,  Sri Lanka. 28/11 - 3/12/2004


Lào - 2002
Lào - 2002