Phạm Văn HậuProjects

Principal investigator

* Incidence rate and KAP factor related to acute diarrhea in children under 5 years of age in remote areas of Gia Lai province, Vietnam with financial support for health research from WHO representative office for Vietnam, 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Ứng dụng phần mềm HealthMapper trong quản lý 24 bệnh truyền nhiễm gây dịch tại Đắk Lắk, 2006-2008

Đề tài nghiên cứu Khoa học - Công nghệ Tỉnh Dak Lak

(Hình tập huấn cho cán bộ của TTYTDP huyện tham gia đề tài, 19-22/09/2006)

* Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và đánh giá tình hình bệnh truyền nhiễm gây dịch bằng phần mềm bản đồ và hệ thống thông tin đia lý, 2006 - 2008.  Đề tài nghiên cứu khoa học - Công nghệ tỉnh (Gia Lai

Báo cáo tóm tắt trên website của UBND tỉnh Gia Lai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Tìm hiểu một số đặc điểm dịch tễ học và yếu tố nguy cơ đến mắc và tử vong do tiêu chảy tại một số cộng đồng ở 3 tỉnh Tây Nguyên, 2002-2003. Đề tài nghiên cứu khoa học - Công nghệ cấp cơ sở (Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Member investigator

Download
Surveillance of Avian Influenza-ILI and Dengue fever/Dengue hemorrhagic fever along the Cambodia/Vietnam border _Community based Surveillance
Surveillance of Avian Influenza-ILI and
Adobe Acrobat Document 4.2 MB

* Service Availability Mapping, 2006 - 2007. 

Bản đồ dịch vụ y tế. Dự án thí điểm của Tổ chức Y tế Thế giới với Bộ Y tế Việt Nam tại một số huyện ở miền Bắc Việt Nam.

http://apps.who.int/healthinfo/systems/datacatalog/index.php/catalog/10/overview


* Tìm hiểu đặc điểm dịch tễ học của các bệnh nhiễm khuẩn đường ruột ở khu vực Tây Nguyên qua điều tra 5 xã thuộc 3 tỉnh Dak Lak - Gia Lai - Kon Tum, 2000 - 2001. Đề tài nghiên cứu khoa học - Công nghệ của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

 

* Tìm hiểu vai trò các bệnh truyền nhiễm trong căn nguyên tử vong tại các bệnh viện tỉnh Dak Lak - Gia Lai - Kon Tum, 1991 - 2000. Đề tài nghiên cứu khoa học - Công nghệ cấp cơ sở.

 

* Xác định vùng dịch hạch dai dẳng và các yếu tố dịch tễ học liên quan của bệnh dịch hạch ở Tây Nguyên, 2000 - 2002. Đề tài nghiên cứu khoa học - Công nghệ cấp bộ.

 

* Thực trạng bệnh nhân thương hàn tại bệnh viện tỉnh Dak Lak, Gia Lai và Kon Tum, 1997 - 1999. Đề tài nghiên cứu khoa học - Công nghệ cấp cơ sở.

 

* Một số nhận xét tình hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện tỉnh Dak Lak - Gia Lai - Kon Tum, 1997 - 1999. Đề tài nghiên cứu khoa học - Công nghệ cấp cơ sở.

 


Others

Facilitated Training course on “Organization of Advanced Epidemiological Skills Short Course Training Modules on Basic Biostatistics and Data Analysis”  Da Nang, 20-24th June, 2016 with 12 participants from Regional Animal Health Offices and Sub-Departments of Animal Health in Viet Nam.


Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu y-sinh với các lớp Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe tại Khoa kinh tế, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Mình.

Giám sát bệnh truyền nhiễm cho các lớp Sinh viên Trường ĐH Y - Dược TP. HCM và Khoa Y, Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí MinhTập huấn về Dịch tễ học thực địa - ngắn hạn cho cán bộ y tế của 24 quận/huyện thuộc TP. HCM
Facilitator for Field Epidemiology Training Program - Short course for health workers of 24 districts of HCM City
Thảo luận triển khai "giám sát dựa vào sự kiện" của học viên dài hạn của Chương trình FETP. Ha Noi, 06-2012
Thảo luận triển khai "giám sát dựa vào sự kiện" của học viên dài hạn của Chương trình FETP. Ha Noi, 06-2012
Community Based Adaptation to Climate change Workshop in Hanoi, 2010
Community Based Adaptation to Climate change Workshop in Hanoi, 2010