Tài liệu dịch từ cuốn sách La rédaction médicale của Giáo sư Hugiuer, Đại học Paris 6.
Dịch giả: Trần Bình Giang -  Đại học Y Hanoi
Phuong phap nghien cuu y hoc