Dịch tễ học


Dịch tễ học thực địa

Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế - 2010

Tài liệu biên soạn dùng trong các lớp tập huấn FETP ngắn hạn

Get Link

Dịch tễ học cơ bản 

R. Bonita, R. Beaglehole, T. Kjellström

Tổ chức Y tế thế giới xuất bản 2006

Tải file tiếng Việt

Tải file tiếng AnhGiáo trình Dịch tễ học

Đinh Thanh Huề, Nguyễn Văn Hòa, Trần Thị Anh Đào, Hồ Hiến

Đại học Y Huế

Get Link

Dịch tễ học Cơ sở và các bệnh phổ biến - Đào tạo bác sỹ chuyên khoa định hướng YH dự phòng

Nhà xuất bản Y Học 2012

Tải fileGiáo trình Dịch tễ học - Chương trình trung cấp

Trường Trung cấp Y Tế Tây Ninh

Tài liệu nội bộ - 2014

Tải fileThống Kê

Thiết kế nghiên cứu & Thống kê Y học

Nguyễn Ngọc Rạng

Nhà XB Y học - 2012

Download

Căn bản Thống Kê Y học.

Tác giả: Betty Kirwood - London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Dịch giả: Đỗ Văn Dũng

Tải ebook


Phương pháp Nghiên cứu khoa học - Phần Thống kê Y học

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - 2010

Tải ebook

Thống kê II - Phân tích số liệu định lượng

Đại học Y tế Công cộng - 2004

Tải ebook

Nhập môn hiện đại - Xác suất và Thống kê

Nguyễn Tiến Dũng và Đỗ Đức Thái

2015

Tải ebook