Triệu chứng học


Triệu chứng học Nội khoa.

Chủ biên: Châu Ngọc Hoa

Đại học Y Dược YTP. HCM

NXB Y học - 2012

File nén - Get Link

File full - Get Link

Nội Khoa Cơ Sở - Triệu chứng học Nội khoa

Đại học Y Hà Nội

Nhà XB Y Học - 2012

Tập 1

Tâp 2


Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu chứng học Ngoại khoa

Chủ biên: GS. Nguyễn Đình Hối

Đại học Y Dược TP. HCM

Nhà XB Y Học - 2013

Get Link

Triệu chứng học Ngoại Khoa

Đại học Y Hà Nội

Nhà XB Y Học - 2006

Tải file


Nội Cơ Sở. LÊ VĂN BÀNG, HUỲNH VĂN MINH, TRẦN HỮU DÀNG (file .doc) Dành cho SV Y3

Phần 1 

Phần 2


Bệnh học


Bài giảng Nhi Khoa

Đại học Y Hà Nội

Chủ biên: GS. Lê Nam Trà

Nhà XB Y Học - 2006

Tập 1 - Get Link

Tập 2 - Get Link 


Bài giảng bệnh học ngoại khoa

Đại học Y Hà Nội

Nhà XB Y học - 2006

Tập 1 - SV Y4. Get Link

Tập 2 - SV Y6. Get Link

 

Bài giảng Sản Phụ Khoa

Đại học Y Hà Nội

NhàXB Y học - 2006

Tập 1 - Get Link

Tập 2 - Get Link

Tập 1 - Chất lượng cao

Tập 2 - Chất lượng cao

 

Bệnh học ngoại khoa Tiêu Hóa

Đại học Y Dược TP. HCM

Nhà XB Y học - 2013

Get Link

 


Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch

Bộ Y tế. Chủ biên: Nguyễn Thị Xuyên

Nhà Xuất bản Y Học - 2013

Tải file

Bệnh học cơ sở - Cao đẳng Kỹ thuật Y học

Bộ Y Tế. Chủ biên: Nguyễn  Mỹ

Nhà XB Giáo dục VN

Tải file


Bệnh học - Sách đào tạo Dược sĩ đại học

Lê Thị Luyến và cộng sự

Nhà Xuất bản y học - 2018

Get Link - file nén

Get Link - file full

Bách khoa thư Bệnh học

Nhà Xuất bản Giáo Dục

Tập 1

Tập 2

Tập 3

Tập 4


Bệnh học Nội khoa

Học Viện Quân Y

Tập 1: Tim Mạch - Thận

Tập 2: Khớp - Nội tiết

Trắc nghiệm Bệnh học Nội Khoa

Dùng cho SV y3, y6, ôn thi BS Nội trú, cao học

ĐH Y Hà Nội

Tải file


Bệnh học truyền nhiễm

Bùi Đại, Nguyễn Văn Mùi, Nguyễn Hoàng Tuấn

Học viện Quân Y

Nhà XB Y học - 2005

Download

Bệnh học Nội Khoa

ĐH Y Khoa Thái Nguyên

Chủ biên: Doanh Thiêm Thuần

NXB Y học

Tập 1 - Get Link

Tập 2 - Get Link


 

Điều trịSổ tay Điều trị Nhi khoa – Hướng dẫn điều trị bệnh lý Nhi khoa thường gặp

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

File tiếng Việt Nam

Bản English

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị BỆNH NỘI KHOA

Bệnh viện Bạch Mai

Nhà XB Y học

Tải file

 


Điều trị học Nội Khoa - Tập 1

Đại học Y Hà Nội

Nhà XB Y học

Tải file

Bài Giảng Hệ Nội KHoa - Nguyễn Huy Dung

Tập 1: Nội cơ sở
Tập 2: Bệnh học Nội
Tập 3: Điều trị họcTài liệu chuyên môn của Bộ Y tế

 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COPD - Bản cập nhật 2018. Ban hành kèm QĐ số: 4562/QĐ-BYT của Bộ Y tế - ngày 19 tháng 7 năm 2018 - Get Link

 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng”.  Ban hành kèm QĐ số 5643/QĐ-BYT, của Bô Y tế ban hành 31/12/2015. Tải file

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễmBan hành kèm QĐ số 5642/QĐ-BYT, của Bô Y tế ban hành 31/12/2015.  Tải file

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gập ở trẻ emBan hành kèm QĐ số 3312/QĐ-BYT, của Bô Y tế ban hành 7/8/2015.  Tải file 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh nội tiết và chuyển hóaBan hành kèm QĐ sô 3879/QĐ-BYT, của Bô Y tế ban hành 30/09/2014.  Tải file

Hướng dẫn khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế Xã, Phường.  Ban hành kèm QĐ số 2919/ QĐ-BYT ngày 6/8/2014.  Nhà XB Y học 2014. Tải file

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch. Ban hành kèm QĐ số 2510/QĐ-BYT, của Bô Y tế ban hành 15/7/2013. Tải file

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh hô hấpBan hành kèm QĐ số 4235/QĐ-BYT, của Bô Y tế ban hành 31/10/2012.  Tải file