Triển khai thí điểm quy trình giám sát dịch bệnh dựa trên sự kiện tại Tây Ninh

Source: Báo Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 07/11/2014 07:56

 

Tham dự lớp tập huấn có các lãnh đạo, cán bộ tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh và 5 huyện có đường biên giới giáp Campuchia gồm Bến Cầu, Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu và Trảng Bàng. Lớp do TS.BS Phạm Văn Hậu, Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh chủ giảng.

TS.BS Phạm Văn Hậu phát biểu trong lớp tập huấn.
TS.BS Phạm Văn Hậu phát biểu trong lớp tập huấn.

Giám sát dựa trên sự kiện là ghi nhận một cách nhanh chóng và có tổ chức về các thông tin có khả năng là nguy cơ cho y tế cộng đồng. Thông tin này có thể là các tin đồn và báo cáo đặc biệt phát hành từ các kênh chính thức (ví dụ như hệ thống báo cáo định kỳ) và các kênh không chính thức (trên các phương tiện truyền thông, cán bộ y tế, tổ chức phi chính phủ…). 

Mục tiêu của việc giám sát nhằm phát hiện sớm những sự kiện tiềm ẩn nguy cơ về dịch bệnh đối với cộng đồng để có thể xác minh, phát hiện sớm các ổ dịch, yếu tố nguy cơ và sự kiện bất thường ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Qua đó, tăng cường sự phối hợp giữa đơn vị y tế và các đơn vị liên quan trong công tác giám sát và phòng chống dịch bệnh. Trước đó, vào ngày 26.8.2014, Cục Y tế dự phòng ban hành Quyết định số 134/QĐ-DP về việc phê duyệt “Quy trình giám sát dịch bệnh dựa vào sự kiện”. Đây được xem là tài liệu hướng dẫn giám sát được áp dụng tại các đơn vị thuộc Cục Y tế dự phòng và các đơn vị thành viên Văn phòng Đáp ứng tình huống khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (Văn phòng EOC). Qua tập huấn, cán bộ ngành y tế Tây Ninh nâng cao khả năng phát hiện và phòng chống dịch bệnh lên mức cao nhất, từ đó có biện pháp giám sát, kiểm tra, phát hiện sớm các ổ dịch bệnh nguy hiểm tiềm ẩn trong cộng đồng...

Thùy Dương


Training Experts to Find and Fight Epidemics - A U.S. Funded Program Helps Health Workers in Developing Countries Track Disease and Speed Response to Outbreaks

 

By BETSY MCKAY

 

* SEPTEMBER 21, 2010, 6:20 P.M. ET

Nigeria, Vietnam and dozens of other countries are stepping up efforts to respond to disease threats, as epidemics add to the burden on their health-care systems and new pathogens spread around the globe.

Vietnam, plagued by severe acute respiratory syndrome in 2003 and the world's second-highest number of H5N1 flu deaths since that year, launched a new field epidemiology training program in 2008 with funding from the U.S. Agency for International Development, the World Health Organization and other groups. About 75% of the country's public-health workers lack training in epidemiology, according to Vice Minister for Health Trinh Quan Huan. "When an outbreak occurs, at the local level they do not have practical skills to collect data and respond," he said.

 

Pham Van Hau, an infectious-disease physician in central Vietnam, is studying possible links between dengue fever and climate. Other officers have investigated rabies prevention and transmission of flu viruses between humans, pigs and poultry in a rural community.

 

Source: Wall Street Journal


PRESS RELEASES

 

U.S. Supports Field Epidemiologist Training to Avert, Control Disease Outbreaks

 

Hanoi, August 14, 2009

 

The United States Government has provided funding and technical assistance to support Vietnam’s first hands-on training of officials specialized in preventing and controlling possible future outbreaks of diseases like the pandemic H1N1 influenza and avian influenza.

 

Vietnam’s Ministry of Health this week launched a two-year field epidemiology training program (FETP) in collaboration with the World Health Organization with funding from the U.S. Agency for International Development (USAID) and the Avian and Human Pandemic Influenza Joint Government/United Nations System Program. The U.S. Centers for Disease Control (CDC) provided technical assistance.

 

Developed since 2007 in line with the Ministry of Health’s master plan, the program -- and the trainee fellows -- are expected to strengthen the public health system and improve the health of the population.  FETP fellows, based in regional disease surveillance institutes, will gain valuable skills in disease surveillance, response, management, and public communication.

 

Through on-the-job mentorship and training, the fellows will contribute immediately to disease surveillance and response activities and are expected to join the ranks of Vietnam’s leading epidemiologists.

 

Since 2005, the U.S. Government has provided more than $33.5 million to support Vietnam’s programs to combat avian influenza.

 

Source: US Embassy of the United States in Hanoi, Vietnam